Hoog Waterpeil

Gimala heeft samen met Waterschap Limburg stuwen geplaatst in de afwateringssloten.

Dit om het waterpeil te verhogen en meer regenwater de kans geven om in de grond te trekken. Zo helpen wij aan een hogere grondwaterstand en minder grondwateronttrekking door minder te moeten beregenen. Nadeel hiervan is dat we ook met een hoge waterstand de werkzaamheden moeten uitvoeren. Om dit toch te kunnen doen en de bodem te kunnen ontzien hebben een trekker op dubbellucht banden gezet. Deze heeft nu aan beide zijde 1.2m band en een zeer lage bodemdruk per cm2. In totaal is de trekker nu 3.8m breed geworden en dat geeft in het verkeer wel de nodige problemen.