VGO 3 Meting

Rondom geitenhouderijen is er in het verleden meer longontsteking geconstateerd bij omwonenden. Hierop hebben enkele provincies besloten om uitbreiding van geitenhouderijen te verbieden. Om de oorzaak van de longontstekingen te vinden is er landelijk een groot onderzoek gestart. Ons bedrijf doet mee aan dit onderzoek waar men de luchtkwaliteit meet en de uitstoot van onze geiten in de breedste zin.

Categories: Uncategorized

Tags:

Bietenpulp 2020

Vandaag hebben we 400.000 kg bietenpulp geleverd gekregen. Wij voeren dit aan onze geiten om een gedeelte mais te vervangen in het rantsoen. Ook zitten er zeer veel voedingsstoffen in. Bietenpulp is eigenlijk afval van een suikerbiet. Het gedeelte wat overblijft na de suikerwinning uit de biet. Zo dragen ook wij bij aan KRINGLOOPLANDBOUW

Categories: Uncategorized

Hoog Waterpeil

Gimala heeft samen met Waterschap Limburg stuwen geplaatst in de afwateringssloten.

Dit om het waterpeil te verhogen en meer regenwater de kans geven om in de grond te trekken. Zo helpen wij aan een hogere grondwaterstand en minder grondwateronttrekking door minder te moeten beregenen. Nadeel hiervan is dat we ook met een hoge waterstand de werkzaamheden moeten uitvoeren. Om dit toch te kunnen doen en de bodem te kunnen ontzien hebben een trekker op dubbellucht banden gezet. Deze heeft nu aan beide zijde 1.2m band en een zeer lage bodemdruk per cm2. In totaal is de trekker nu 3.8m breed geworden en dat geeft in het verkeer wel de nodige problemen.

Bekalken

Ieder jaar brengen wij kalk op onze percelen aan om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. Kalk brengt de Ph van de grond omhoog. Bij de juiste Ph heb je ook de hoogste gewasgroei. Ieder gewas heeft zijn eigen Ph behoefte. Zo heeft gras het liefst een Ph van 5,3-5,5 maar klaver en luzerne het liefst een Ph rond de 6 om een goede samenwerking tussen het wortelknobbelaaltje te hebben.

Categories: Uncategorized

Maisoogst & Aardappelschroot

Na de maisoogst van 2020 hebben we een laag van 10cm aardappelschroot (schillen) over de maisbult gedaan. Dit voor de voeding die er in zit en om de toplaag koel te houden tijdens de zomermaanden. Tegenwoordig noemt men dit hergebruik van grondstoffen oftewel afval van de verwerking KRINGLOOPLANDBOUW.

Categories: Uncategorized

Geitenborstels

Wij hebben 5 ComfyGoat / ComfyCow electrische borstels aangeschaft bij Happyfarmer.nl ter vervanging van de huidige DeLaval en de stilstaande borstels. Op termijn willen we er 10 stuks van ophangen.

Categories: Uncategorized

10 jaar 1e klasse melk

Vandaag hebben we te horen gekregen dat we op 31-12-2019 10 jaar 1e klasse melk hebben geleverd. Hier zijn we trots op.

Categories: Uncategorized