ZeoFarmFeed

Ons bedrijf is gestart met het voeren van ZeoFarmFeed. Het zou de algehele gezondheid van de dieren bevorderen en de ammoniak uitstoot verlagen met 35%. Alle kleine beetjes helpen.

Ook zou het ten positieve werken op de melkkwaliteit. We zijn pas kort bezig met het voeren maar ons kiemgetal is van 20 naar 2 gezakt. Hopelijk zet deze trend zich voort en is het geen eenmalige uitslag.

Uitmesten en composteren.

Zaterdag 21-10-2023 hebben we Compost-O toegepast over het ligbed / stromest potstal van de geiten. Dit als proef want het spul zou de compostering van de geitenmest versnellen en verbeteren.

Op maandag 23-10-2023 hebben we het ligbed of potstal uitgemest en is de Compost-O volledig verdeeld in de hoop terecht gekomen waar deze zijn werk kan gaan doen gedurende de wintermaanden. Ook is er een mest monster voor onderzoek genomen zodat we weten wat de verschillen straks in het voorjaar zijn.

De Compost-O is met een veldspuit over het ligbed gespoten en onze loonwerker heeft de stal uitgemest. Na 12u hebben wij in de hoop geitenmest al een temperatuur van 57 graden gemeten. Dit is een snelle temperatuur ontwikkeling.

Omnummeren

Wist u dat ongeveer 8% van onze melkgeiten het elektronisch nummer verliest? Om dit zo snel mogelijk op te sporen hebben wij hiervoor selectie boxen hebben staan. De geiten lopen hier dagelijks doorheen en als de box geen nummer ziet word deze appart gezet. Vervolgens kunnen wij dan een nieuw nummer geven. Omnummeren genaamd.

Bij het omnummeren krijgen de dieren een nieuw nummer. Dit registreren wij in ons management programma en bij Rvo. Het oude en nieuwe nummer. Zo weet iedereen alles over dit dier omdat wij alles vastleggen van geboorte, ouders, nakomelingen, melk, hok locatie en behandelingen.

Op ons bedrijf hebben de geiten het elektronisch nummer in het linker oor. Dit omdat de dierherkenningen melkstal, selectie boxen en krachtvoer systeem links zitten. In het rechter ook zit het gewone nummer. 2 nummers waarvan een elektronisch is verplicht bij geiten.

Electronisch nummer kwijt
Beide nummers verwijderd
Nieuw electronisch nummer
2 nieuwe nummers
Registratie Rvo
Overzicht registraties

Sloot onderhoud. V.d. Kruijs Weert Bv

Een keer per jaar laten we onze tussen of afwateringssloten maaien door loonbedrijf v.d Kruijs. Dit jaar zal de laatste keer zijn voor de meeste sloten.

Wij gaan ze ongeveer allemaal dempen en vervangen door een greppel van 25cm diep. De greppel is nodig voor overtollig regenwater af te voeren. Nu voeren de sloten vooral kwel grondwater af. Wij hopen op deze manier minder te hoeven beregenen in de zomer. Wel zal het van ons wat aangepast grasland management gaan vragen. Het zal immers iets langer nat blijven.

Verder hopen we door de natte greppels dat weidevogels en overige onze graspercelen weer aantrekkelijker vinden.

6e Snede gras

Vandaag hebben we onze 6e en hopelijk de laatste snede gras ingekuild. Een kleinere snede als de overige 5 maar we moesten een keuze maken.

Aangezien onze landbouwpercelen ook voor een groot gedeelte bestaan uit veengrond en moerig zand hebben we de droge najaarsperiode hiervoor benut. Met het grondwater op 50 a 60cm beneden maaiveld kan deze grond geen water meer gebruiken. Sterker nog we hebben last van omhoog kwellend water wat de draagkracht voor landbouw machines niet beter maakt.

Maaien, Schudden en harken doen we in eigen beheer. Het oprapen is gedaan door Broekx bvba.

Tijdens het oprapen is er Bonsilage Forte toegediend als conserveermiddelen in de kuil. Deze zorgt voor een snelle ph daling en geeft boterzuur bacteriën geen kans.

Perspulp

Afgelopen maandag 2 okt 2023 hebben we 469.000kg pulp ontvangen. Helaas niet gratis alhoewel het een afvalproduct is.

Perspulp is het restant wat overblijft van de suiker winning uit suikerbieten. Dit is uitermate geschikt als diervoeder en onze geiten zijn er dol op. Je kunt het circulaire landbouw noemen.

Bietenpulp word door Duynie Feed per vrachtwagen geleverd. Het product is nog warm van de suikerwinning. Wij doen deze een sleufsilo inkuilen. Netjes verdelen en aanrijden met een trekker. Daarna doen we er een dikke plastic folie over en daarbovenop een laag zand.

Kruidenrijk Grasland

Gimala BV zaait alweer voor het 3e jaar op rij Saladebuffet Kruidenrijk Grasland van PureGraze Benelux. Inmiddels bestaat 75% van ons grasland uit kruidenrijk grasland.
Zo maken wij langzaam maar zeker de overstap naar Natuur Inclusieve Landbouw (NIL).

Maar we doen meer.
Zo zaaien we al een 4 jaar langs onze maïs percelen bloemrijke akkerranden. Deze doen we ook dwars door onze percelen zaaien. Deze banen gebruiken we dan wel om te beregenen mocht dit nodig zijn.

Het zaaigoed mengsel
Mengsel inhoud
Mengsel inhoud
De blije dames
Zaaien
Zaaien
Zaaimachine
Uitzicht
Saladebuffet 1e jaar
Saladebuffet 1e jaar
Saladebuffet maaien
Gevonden in het Saladebuffet
Saladebuffet maaien
Saladebuffet harken
Akkerrand en wild werend raster
Omgeving Tungelroysebeek
Omgeving Tungelroysebeek

VGO 3 Meting

Rondom geitenhouderijen is er in het verleden meer longontsteking geconstateerd bij omwonenden. Hierop hebben enkele provincies besloten om uitbreiding van geitenhouderijen te verbieden. Om de oorzaak van de longontstekingen te vinden is er landelijk een groot onderzoek gestart. Ons bedrijf doet mee aan dit onderzoek waar men de luchtkwaliteit meet en de uitstoot van onze geiten in de breedste zin.

Hoog Waterpeil

Gimala heeft samen met Waterschap Limburg stuwen geplaatst in de afwateringssloten.

Dit om het waterpeil te verhogen en meer regenwater de kans geven om in de grond te trekken. Zo helpen wij aan een hogere grondwaterstand en minder grondwateronttrekking door minder te moeten beregenen. Nadeel hiervan is dat we ook met een hoge waterstand de werkzaamheden moeten uitvoeren. Om dit toch te kunnen doen en de bodem te kunnen ontzien hebben een trekker op dubbellucht banden gezet. Deze heeft nu aan beide zijde 1.2m band en een zeer lage bodemdruk per cm2. In totaal is de trekker nu 3.8m breed geworden en dat geeft in het verkeer wel de nodige problemen.

Bekalken

Ieder jaar brengen wij kalk op onze percelen aan om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. Kalk brengt de Ph van de grond omhoog. Bij de juiste Ph heb je ook de hoogste gewasgroei. Ieder gewas heeft zijn eigen Ph behoefte. Zo heeft gras het liefst een Ph van 5,3-5,5 maar klaver en luzerne het liefst een Ph rond de 6 om een goede samenwerking tussen het wortelknobbelaaltje te hebben.