Voeren

De geiten krijgen een gemengd rantsoen van gras, mais en pulp aan de voergang gedoseerd. Dit voedsel wordt gegeven door een voermengwagen.

2 merken, 1 machine
Het voeren gebeurt met een voermengwagen die tot stand is gekomen in samenwerking met Trioliet. Van onze Seko horizontale voermengwagen was de mengkuip versleten. Daarnaast wilden wij ook graag naar een verticale mengwagen toe. Hierdoor zijn wij opzoek gegaan naar een passend alternatief. Dit was een moeilijke zoektocht, aangezien we het driewielige principe van onze oude voermengwagen graag wilden behouden. Die driewielige constructie zorgde ervoor dat we makkelijk onze stal in konden draaien. Zo kwamen we op het idee om onze oude mengwagen opnieuw te gebruiken. Ons idee was om onze oude, zelfrijdende mengwagen doormidden te doen, waardoor het motorcompartiment en de mengkuip los gezien konden worden. De oude, horizontale mengkuip zou vervolgens vervangen worden door een verticale mengkuip. Helaas wilde de producent van de oude voermengwagen hier niet aan meewerken. Op deze manier kwamen we bij Trioliet terecht. Zij waren echter wel geïnteresseerd in onze plannen. Het enige probleem dat hier nog aan vast zat, was dat het omschakelen van machines op één dag moest gebeuren. De geiten mochten natuurlijk niet zonder voer komen te zitten! Gelukkig is er voor ieder probleem wel een oplossing. Trioliet leverde ons namelijk op tijd de verticale mengkuip. De aanbouw gebeurde bij onze buren JacoTech, een staalconstructiebedrijf dat voor deze taak geschikt was.

Motor en Hydrauliek Gedeelte
Mengkuip
Eindresultaat

VanderPas-voersysteem van Geitenbelang
Met behulp van het VanderPas-voersysteem, krijgen geiten automatisch én individueel krachtvoer verstrekt. Krachtvoer verstrekken is zeer arbeidsintensief en tijdrovend, vooral als dit handmatig moet gebeuren. Toch is twee keer per dag krachtvoer verstrekken sterk aan te raden!

Het VanderPas-voersysteem voert gericht. Dat wil zeggen: voert naar behoefte.
Dit kan leiden tot:
• een hogere productie;
• een lager voerverbruik;
• gezondere geiten.
Door het gebruik van het VanderPas-voersysteem kan het vloeroppervlak van de stal efficiënter worden benut. Doordat het voersysteem 24 uur per dag draait, hoeven de geiten niet allemaal tegelijk te eten. Ook ruwvoer kan in het vervolg in voorraad verstrekt worden. Op deze manier is één eetplaats per drie geiten voldoende en is er dus veel minder voergang nodig. Deze vierkante meters kunnen we vervolgens gebruiken voor extra lig- en loopruimte.

Werking VanderPas-voersysteem
Het voersysteem is rechthoekig (3 x 14 meter) en bevat een rondgaande ketting, waarop de voerbakjes bevestigd zijn. Iedere voerbak heeft een hoge voorkant met daarin een voeropening. Alle voerbakjes tezamen vormen met die hoge voorkant het voerhek. Aan iedere lange zijde van het voersysteem is er slechts één plek waar de geit haar kop in de voeropening kan steken. Dit is namelijk het begin. Daarna wordt ze vast gezet en loopt ze zijwaarts mee met het voerbakje. Na ongeveer vijf minuten is ze aan het einde van de lange zijde en wordt ze weer losgelaten door het voersysteem. Bij een tweezijdig systeem gebeurt dit uiteraard aan beide zijden. Wanneer een geit het voersysteem betreedt, steekt ze haar kop in de voeropening. Via het electronisch oormerk wordt de geit herkend. Het voersysteem haalt de geitgegevens op en beoordeelt of deze geit voer mag hebben. Zo ja, dan bepaalt het voersysteem hoeveel de geit mag hebben en van welke voersoort(en) ze gebruik kunnen maken. Als de geit nog geen voer mag hebben, dan krijgt ze niets. De geit blijft dan wel in het voersysteem staan. De voergegevens van deze geit vervallen en een volgende geit meldt zich. Als een geit geen electronisch oormerk in heeft en/of het oormerk is defect, dan krijgt het dier geen voer. Bij ieder bezoek van een geit aan het voersysteem wordt de te verstrekken hoeveelheid krachtvoer door het wegen van de geit bepaald. Dit is de meest nauwkeurige manier van doseren. Door deze manier van doseren kunnen vele verschillende soorten voer (brok, meel en schroot) met ieder hun eigen soortelijk gewicht verstrekt worden zonder dat het voersysteem telkens opnieuw geijkt moeten worden. Aan het eind van de lange zijde wordt de geit weer losgelaten en daar wordt haar kop uit de voerbak geleid. De geit verlaat vervolgens het voersysteem.
Zowel bij de inloop als aan het eind van de lange zijde van het voersysteem is een beveiliging aangebracht. Als een geit treuzelt bij betreden of verlaten van het voersysteem dan schakelt de beveiliging in, waardoor het voersysteem tijdelijk stopt. De geit krijgt dan de kans zichzelf te verwijderen. Daarna wordt de beveiliging automatisch uitgeschakeld en start het voersysteem weer.