Diermanagement en Selectieboxen

Op ons bedrijf hebben we ervoor gekozen om te werken met Egam Diermanagement.

Egam bevat verplichte I&R-meldingen aan het LNV en aan de Gezondheidsdienst (SG-online) t.b.v. het gezondheids-certificaat. VKI-meldingen zijn geheel ingebouwd, met één druk op de knop wordt alles verzonden.
Vervoersdocumenten I&R en transportverklaring zijn dan ook standaard aanwezig.
Q-koortsentingen worden ook via EGAM doorgegeven.
Wettelijk verplicht bedrijfsregister is standaard aanwezig.
Mestbeleidoverzichten, zoals dierteldagen en een maandelijkse telling overzicht. Evenals een prognose en een actueel overzicht van de productie en plaatsingsruimte van mest.
Melkfabriekgegevens en verwerking hiervan zijn standaard aanwezig.
Automatisch inlezen van melkfabriekgegevens is ook mogelijk.
Het aansturen van selectie boxen is ook aanwezig.

Selectieboxen
Nadat de geit langs onze melkstal is geweest, komt zij bij de selectieboxen (twee stuks). Hier moeten de dieren na het melken verplicht doorheen lopen.
Zo controleren wij bij iedere geit de werking van het elektronisch oornummer. Wanneer dit niet het geval is, wordt de betreffende geit gesepareerd en in een apart hok gezet. Waardoor wij deze geit vervolgens kunnen omnummeren.
De boxen zijn drie-weg selectieboxen. Dit wil zeggen dat we de dieren drie richtingen kunnen op sturen. We kunnen de geiten namelijk naar links, naar het midden en naar rechts sturen. De dieren gaan zo automatisch naar de locatie waar wij ze willen hebben.
Ook kunnen de boxen de dieren wegen en kun je bijvoorbeeld vervetting eerder waarnemen.