VGO 3 Meting

Rondom geitenhouderijen is er in het verleden meer longontsteking geconstateerd bij omwonenden. Hierop hebben enkele provincies besloten om uitbreiding van geitenhouderijen te verbieden. Om de oorzaak van de longontstekingen te vinden is er landelijk een groot onderzoek gestart. Ons bedrijf doet mee aan dit onderzoek waar men de luchtkwaliteit meet en de uitstoot van onze geiten in de breedste zin.

Hoog Waterpeil

Gimala heeft samen met Waterschap Limburg stuwen geplaatst in de afwateringssloten.

Dit om het waterpeil te verhogen en meer regenwater de kans geven om in de grond te trekken. Zo helpen wij aan een hogere grondwaterstand en minder grondwateronttrekking door minder te moeten beregenen. Nadeel hiervan is dat we ook met een hoge waterstand de werkzaamheden moeten uitvoeren. Om dit toch te kunnen doen en de bodem te kunnen ontzien hebben een trekker op dubbellucht banden gezet. Deze heeft nu aan beide zijde 1.2m band en een zeer lage bodemdruk per cm2. In totaal is de trekker nu 3.8m breed geworden en dat geeft in het verkeer wel de nodige problemen.

Bekalken

Ieder jaar brengen wij kalk op onze percelen aan om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. Kalk brengt de Ph van de grond omhoog. Bij de juiste Ph heb je ook de hoogste gewasgroei. Ieder gewas heeft zijn eigen Ph behoefte. Zo heeft gras het liefst een Ph van 5,3-5,5 maar klaver en luzerne het liefst een Ph rond de 6 om een goede samenwerking tussen het wortelknobbelaaltje te hebben.